Quy định về sản phẩm dinh dưỡng NUTRICARE

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DNTN TM & DV VẠN KIM                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

            Số : 02/TB-14                                                  ------------ oOo ------------

 

THÔNG BÁO

 

(V/v áp dụng tem nhận diện hàng hóa )

 

Kính gởi :        - Chi cục Quản Lý Thị Trường Đồng Nai

- Quý khách hàng.

 

Để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng, bảo vệ uy tín của các cửa hiệu đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc lưu thông và sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng  của công ty  Nutricare. DNTN TM & DV VẠN KIM  xin thông báo :

 

1-Tất cả sản phẩm “ thực phẩm bổ sung dinh dưỡng “ của công ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRICARE  do Vạn Kim phân phối đều được kiểm tra quản lý theo quy trình của Trustedbrand. Vạn Kim phải có trách nhiệm hỗ trợ  cho người tiêu dùng và những cửa hiệu khi có vấn đề xảy ra liên quan đến sản phẩm.

 

2-Tất cả sản phẩm được phân phối  từ Vạn Kim đều được kiểm tra nghiêm ngặt nên người tiêu dùng và cửa hiệu hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và kinh doanh.

3-Những sản phẩm đáp ứng được quy trình  sẽ được dán tem nhận diện  “ Tem mẫu” đính kèm.

 

 

4-Vạn kim sẽ không chịu trách nhiệm với những sản phẩm không được dán tem nhận diện. Vì vậy Doanh Nghiệp khuyến cáo người tiêu dùng và các cửa hiệu trong khu vực phân phối của doanh nghiệp kiểm tra tem nhận diện trước khi mua sản phẩm .

 

5-Hãy cung cấp cho Vạn Kim những cá nhân tổ chức nào trong vùng phân phối của Vạn Kim, kinh doanh sản phẩm Vạn Kim phân phối mà không có tem nhận diện. Vạn Kim sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp để bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng.

 

ĐT: 061 3 949 174 

Xin trân trọng cảm ơn.

 

-                     Kèm theo :

+Hợp đồng phân phối.

+Phụ lục khu vực áp dụng tem nhận diện

    (Biên Hòa, Trảng Bom, Vĩnh Cửu)

Vạn kim, ngày 10 tháng 03 năm 2014

                                                                                                                                                                                                                                               ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

                                                                                                                                                                                                                                             (Kyù, hoï teân vaø ñoùng daáu)

Nôi göûi:

- Chi cục Quản Lý Thị Trường Đồng Nai

- Khaùch haøng

 

- Löu

KIỂM TRA THÔNG TIN BẢO HÀNH
  • Nhập số serial: