TIỆN ÍCH
Nguyên lý hoạt động

(Ngày đăng : 19/12/2013 07:13 am)

Hoạt động thiết bị giám sát hành trình

nguyen-ly-hoat-dong

Thiết bị định vị hoạt động sử dụng 2 loại sóng là sóng vệ tinh GPS (Global Positioning System) dùng để xác định vị trí của thiết bị và sóng điện thoại di động (qua tin nhắn SMS hoặc giao thức GPRS) để truyền thông tin vị trí của thiết bị về các số điện thoại di động hoặc máy chủ dữ liệu.  Bên trong thiết bị có thành phần thu tín hiệu vệ tinh và SIM điện thoại di động để nhận, gửi tin nhắn và truyền tín hiệu GPRS.

 

Qua sóng vệ tinh GPS (1), các thiết bị (2) xác định được tọa độ vị trí hiện tại.  Sử dụng mạng viễn thông di động, thiết bị gửi thông tin tọa độ về máy chủ dữ liệu qua kết nối GPRS (4a) hoặc về các số điện thoại di động bằng tin nhắn (4b).  Qua kết nối Internet (5) người dùng có thể truy cập vào website GPSTracking.vn để xem vị trí của thiết bị theo thời gian trên bản đồ trực quan (6).

 

 
.:: TIN KHÁC ::.
Hướng dẫn sử dụng (Ngày đăng : )
Hệ thống phân phối (Ngày đăng : )
Đối tác (Ngày đăng : )