TIN TỨC
Đề án thương mại điện tử

(Ngày đăng : 20/05/2014 04:58 pm)

450 tỷ đồng cho đề án phát triển thương mại điện tử. Mục tiêu cụ thể của Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia đến năm 2020

450 tỷ đồng cho đề án phát triển thương mại điện tử.
Mục tiêu cụ thể của Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia đến năm 2020 như sau:
a) Về kết cấu hạ tầng thương mại điện tử:
- Xây dựng được hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia để sử dụng rộng rãi cho các mô hình thương mại điện tử, đặc biệt loại hình thương mại điện tử doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C);
- Thẻ thanh toán được sử dụng rộng rãi để giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt;
- Áp dụng phổ biến chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch thương mại điện tử;
- Các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu được sử dụng trong hầu hết các giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B).
b) Về môi trường ứng dụng thương mại điện tử:
- Mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phổ biến của người tiêu dùng;
- Doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi các loại hình thương mại điện tử như doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp - chính phủ (B2G) trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu.
c) Về nguồn nhân lực thương mại điện tử:
- 50.000 lượt doanh nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về thương mại điện tử;
- 10.000 sinh viên được đào tạo về chuyên ngành thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp....
* Đối tượng thụ hưởng:
Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Nội dung này được nêu ra trong Quyết định 689/QĐTTg ngày 11/05/2014

 
.:: TIN KHÁC ::.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (Ngày đăng : 08/02/2020)
CHỌN COLLAGEN ĐỂ CÓ HIỆU QUẢ CAO (Ngày đăng : 31/10/2019)
NHỮNG LỢI ÍCH VI DIỆU CỦA COLLAGEN (Ngày đăng : 23/09/2019)
Tuyển nhân viên kinh doanh (Ngày đăng : 02/03/2015)
Tìm đối tác (Ngày đăng : 13/08/2014)
Chính sách mục tiêu chất lượng (Ngày đăng : 25/03/2014)
Thương Hiệu Uy Tín vì người Việt (Ngày đăng : 15/02/2014)
Thành lập TP Tây Ninh (Ngày đăng : 15/02/2014)